Ben-Gurion University of the Negev
Donor and Associates Affairs
טופס תרומה
תודה על תמיכתכם באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
לצפייה מיטבית באתר מומלץ להשתמש בדפדפן Google Chrome או בדפדפן Safari.
לתרומה דרך משרדי השוחרים באזור מגורך:
משרד השוחרים בארצות הברית
משרד השוחרים באנגליה
משרד השוחרים בקנדה
משרדי השוחרים של צרפת, שוויץ ובלגיה

Donation
סכום התרומה
כל השדות המסומנים ב* הינם חובה
*
*

פרטים אישיים

כתובת דואר ראשית

אודות תרומתי

לאחר מילוי הטופס, יהיה באפשרותךקבלת עדכונים על הנעשה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב


תרום באמצעות
תרום באמצעות